Hvad er antropologi?

 Social leg

Antropologien undersøger hvordan mennesker forholder sig til, og tilpasser sig sine omgivelser. Feltarbejdet er vores metode til at opnå indsigt i andre menneskers livsverdener. Kvalitative interviews og deltagerobservation er vores redskaber til at indhente viden om, og konkret erfaring om en bestemt gruppe mennesker. En antropologisk undersøgelse åbner op for nye perspektiver og måder at se tingene på.

Antropologer undersøger menneskers kulturelle og sociale verdener. Vi undersøger samfunds-livet, med udgangspunkt i det enkelte individ. Antropologer har en hverdagsnær tilgang til mennesker. Vi interesserer os mere for hvad folk gør, end hvad de siger, de gør. Vi er på evig opdagelse, og stiller spørgsmål ved de ting, man normalt tager for givet.

Antropologers kernekompetence er ‘professionel empati’. Vi har forståelse for sociale grupperinger, øje for detaljer og respekt for alles perspektiver i et projekt eller på en arbejdsplads.