Hvor kommer du fra?

[ezcol_1third]

Maja Lee Langvad

[/ezcol_1third]

[ezcol_2third_end]
Hvor kommer du fra?
er et undervisningsmateriale om immigration udviklet til skoletjenesten på Immigrantmuseet. Materialet henvender sig til elever på mellemtrinet i grundskolen og er udviklet i samarbejde med fem herboende internationale kunstnere. Opgaverne giver mulighed for at anvende forskellige kunstneriske greb til at arbejde med indvandring og identitet i. Kategorierne er video, historiefortælling, performance, fotografi og billedkunst.

Ved at anvende kunst som et erkendelses- og formidlingsredskab, kan man vække elevernes nysgerrighed og forundring, og gøre historien levende. Kunst giver børn mulighed for at være sig selv, og udtrykke sig nonverbalt på en måde, de ikke er vant til. Samtidig giver temaet indvandring eleven mulighed for, at arbejde med deres egen kulturelle identitet.

Undervisningsforløbet består af tre sammenhængende elementer:
– En introduktion til indvandringens historie i Danmark.
– En kunstworkshop
– En tematisk del med spørgsmål til diskussion.

Læs mere om forløbet på Immigrantmuseets hjemmeside.

[/ezcol_2third_end]